Trädgårdssyra, Rumex rugosus
Trädgårdssyra
Rumex rugosus
Bildnummer: 
090V1

Vill du använda bilden?

Ring 031-82 69 28 alt. 0704-22 70 97
eller maila berg-lunds@telia.com